• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Guma & Pneu

Vo svete sa ročne vyrobí a predá takmer miliarda (990 miliónov) pneumatík, ktoré sa po ukončení životnosti stávajú obrovským problémom. Ani vyspelé štáty nemajú uspokojivo vyriešený efektívny spôsob recyklácie a významný spôsob legálneho nakladania s ojazdenými pneumatikami je ukladanie na skládku. Iba vo Veľkej Británii sa vyprodukovalo v roku 2006  488.000 ton ojazdených pneumatík. Na skládky bolo uložených 155.000 ton. Na spracovanie tohto množstva by bolo vo Veľkej Británii potrebných 30 inštalácii BLOWDEC s príkonom 250kW. S rastúcou „motorizáciou“, najmä v krajinách tretieho sveta bude veľkosť potenciálneho trhu aj v tomto trhovom segmente rásť. Našou technológiou je možné recyklovať 85 až 90% hmoty ojazdených pneumatík, pričom okrem uhľovodíkov a kovov (ocele) je možné získavať aj cenná sadze.

 

pneu

 

rubber

Realizácia Fusion IS, s.r.o