• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Ropné kaly

Väčšina odpadov, kalov s obsahom uhľovodíkov vznikajúcich pri ťažbe, doprave a spracovaní ropy, ako aj pri používaní kvapalných ropných produktov je zmes olej - voda - tuhá látka. Jednotlivé druhy odpadov sa líšia iba rôznym pomerom jednotlivých zložiek a stabilitou disperzného systému, ktorým odpad často je. Zo širokého spektra takýchto odpadov krajnými príkladmi sú  odpadový motorový olej na jednej strane a odvodnený olejový kal z rafinérie na druhej. Oba druhy odpadov je možné úspešne v procese BLOWDEC spracovať a zároveň získať olej späť. Keďže v procese dochádza aj ku krakovaniu uhľovodíkov, ekonomická hodnota získaného oleja je zaujímavá.


Výsledky separácie ropného - olejového kalu procesom BLOWDEC®  pri teplote 410°C

.
olejove kaly

Kvalita, vlastnosti recyklovaného oleja závisia primárne od vlastností oleja tvoriaceho odpad


Pri spracovaní ropných kalov vzniká ako vedľajší produkt veľmi jemne pomletá anorganická tuhá fáza. Týmto produktom je možné s výhodou nahradiť dôležitú zložku pri výrobe cestných asfaltov - tzv. filler, na čo sa v súčasnosti používa napr. jemne mletý vápenec.


Realizácia Fusion IS, s.r.o