• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Vyhlásenia

Autorské práva - Copyright

Všetky informácie (texty, obrázky, schémy, grafy a tabuľky, prílohy PDF, grafické stvárnenie, web technológie a pod.) uverejnené na adrese www.blowdec.sk a www.blowdec.com sú duševným vlastníctvom spoločnosti  Roil Trade s.r.o. a sú chránené medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv (v SR Autorský zákon č. 618/2003 Z.z.). Citácie alebo iné použitie akejkoľvek textovej časti webu je viazané na povinnosť uviesť pri zverejnení webovú adresu ako informačný zdroj. Akékoľvek  naloženie s obrazovými časťami tohto webu, najmä ich akékoľvek následné verejné použitie je povolené iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv.

Realizácia Fusion IS, s.r.o