• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

BLOWDEC

Univerzálne technologické zariadenie BLOWDEC odvodené z pôvodného  slovenského patentu je určené na recykláciu odpadov s vysokým obsahom organických podielov, najmä uhľovodíkov. Technológia je overená pre spracovanie rôznych ropných kalov, skvapalňovanie zmesových odpadových plastov a gumy, pri regenerácii odpadových minerálnych olejov.  Recyklácia procesom BLOWDEC umožňuje z odpadov „vyťažiť“ takmer 100% prítomných organických látok vo forme hodnotného oleja vhodného na ďalšie rafinérske  spracovanie, alebo využitie ako vykurovacieho oleja.

Krakovanie, štiepenie ťažkých uhľovodíkov na stredné oleje prestavuje ďalšiu atraktívnu oblasť použitia technológie BLOWDEC. Krakovanie veľmi ťažkých ropných frakcií je ekonomicky náročný postup pri hĺbkovom spracovaní ropy v sofistikovaných rafinériách. BLOWDEC predstavuje ekonomickú alternatívu na zhodnotenie  ťažkých zvyškov po atmosférickej a vákuovej destilácii ropy, prípadne po jej chemickom spracovaní.

Využitie alternatívnych energetických surovinových zdrojov, ťažkých rôp (Albánsko, Kazachstan), olejonosných bridlíc a pieskov (Kanada, Estónsko) alebo prírodných bitúmenov (Trinidad, Južná Amerika) prestavuje budúcu sľubnú oblasť použitia technológie BLOWDEC. Existujúce technológie umožňujú s obmedzeným ekonomickým efektom zhodnotenie obrovských ložísk takýchto uhľovodíkov, avšak využitie procesu BLOWDEC môže zvýšiť atraktivitu týchto zdrojov uhľovodíkov. (Aj)

 

blowdec

Realizácia Fusion IS, s.r.o