• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

News & Statements

Technológia BLOWDEC bola v roku 2002 na konferencii Technika Ochrany Prostredia TOP 2002 ocenená hlavnou cenou Ministra životného prostredia. V roku 2004 na 10. ročníku tejto konferencie bola ocenená 2. miestom v kategórii Progresívna idea.

Proces a zariadenie BLOWDEC sú chránené 11 patentmi udelenými okrem  Slovenska v najvyspelejších krajinách sveta.

 

cena 2002 cena 2004

Realizácia Fusion IS, s.r.o