• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Advantages

Dôležitou výhodou technológie BLOWDEC je jednoduché technologické zariadenie a minimum použitých strojov a aparátov. Samotný chemický proces ako aj fyzikálne spracovanie reakčných produktov riadi priemyselný počítač. Ekonomicky výhodné je prevádzkovanie aj zariadenia s relatívne malou výrobnou kapacitou, t.j. zariadenia s malými nárokmi na investičné zdroje. Túto výhodu umocňuje skutočnosť, že na jednom zariadení je možné spracovávať rozličné druhy odpadov rôzneho zloženia.

 

vyhody


Technológia BLOWDEC poskytuje významné výhody a umožňuje:

  • Ekonomickú premenu - konverziu separovaných aj zmesových odpadových plastov na kvapalné uhľovodíky – vykurovacie oleje
  • Flexibilitu k zloženiu odpadu,  účinné zhodnotenie odpadov nezávisle od úrovne kontaminácie, resp. zloženia vstupného prúdu
  • Nízku mernú spotrebu energie, resp. vysokú energetickú účinnosť v porovnaní s inými technológiami
  • Efektívne, takmer 100% získavanie uhľovodíkov z odpadov s obsahom ropných látok ako sú rafinérske kaly a sedimenty, kal z ťažby a dopravy ropy, odpadové minerálne oleje
  • Ekologickú prevádzku bez tvorby nebezpečných odpadov a plynných emisií – oxidov síry dusíka  vďaka tomu, že proces prebieha bez prítomnosti vzduchu
  • Kompaktnú mobilnú jednotku s relatívne jednoduchým technologickým zariadením a s nízkymi nárokmi na priestor, pracujúcu s nízkymi prevádzkovými tlakmi.
Realizácia Fusion IS, s.r.o